Info till uppfödare

 

Har du valpar till salu kan du anmäla kullen tidigast 4 veckor före beräknad valpning. Kull kan ligga kvar t.o.m. det datum valparna är 10 veckor. Därefter kan man påanmäla annonsen en gång per månad fram till dess att den varit införd 6 månader. Hör uppfödaren inte av sig då kullen är 10 veckor tas annonsen bort. Medlemskap i CSK är obligatoriskt. Förmedlingen är gratis för uppfödare som står med på uppfödarlistan. För övriga kostar det 200:- på CSK’s plusgiro: 371957-2 märkt “valpkull + ditt namn”. OBS! Ägaren ansvarar för att uppgifterna är aktuella, när valparna är födda (ange antal och kön) eller sålda så meddela webbmaster@cockerklubben.com 

OBS! Du ska alltså inte skicka in ett nytt formulär när valparna är födda.

RASBROSCHYR

Uppfödare kan erhålla klubbens rasbroschyrer att dela ut till sina valpköpare vid leverans. Ta kontakt via e-post till avel@cockerklubben.com
Ange namn, adress, postnr, postadress och antal.

REGLER FÖR HÄNVISNING

Samtliga resultat måste vara kända före parning!
För svenskregistrerade hundar kontrolleras resultatkraven nedan på SKK:s AvelsData. För utländsk registrerad hund skall hälso- och tävlingsresultat kunna visas upp ihop med intyg, där det framgår att hundens identitet är styrkt (chipmärkt eller örontatuerad).

Inga kombinationer får bryta mot SKK:s grundregler. 

Följande gäller båda föräldrarna (om inget annat anges)

HÄLSA
HD-status: Hundar med höftledsstatus A, B eller C får användas i avel, med rekommendationen att med C-hund ska föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället vara minst 100, d v s (index far + index mor)/2 > 100. Score högst 10 (KC/BVA), Excellent/Good (OFA). OBS ny policy 2018-11-13, se Avel/HD
Ögonintyg: ej äldre än 2 år vid parningstillfället. Cockerklubbens ögonpolicy skall följas.
FN-status: DNA-testad Fri alternativt Hereditärt Fri (minst en av föräldrarna)

MERITER 
Utställning: lägst 1:a pris/Very Good. OBS! Detta krav utgår t  o m den 31 december 2020 p g a coronapandemin och inställd utställningsverksamhet.
Kull efter förälder som diskvalificerats p.g.a. mentalitet förmedlas ej.
Jaktprov: lägst Godkänd Nybörjarprov B

ÖVRIGT
Inavelsgrad för kullen: Ej överstigande 6,25 % beräknat på 5-generationers fullständig stamtavla
Lägsta ålder för parning, tik: 18 månader (ändrat 181113 se Styrelsenytt)
Lägsta ålder för parning, hane: 12 månader (eftersom det krävs känt HD-resultat och röntgen inte kan ske före 1 års ålder med officiellt resultat)

Ta del av CSK:s avelsrekommendationer.