Info till uppfödare

 

OBS! Innan du klickar på Anmälan, v g kontrollera att föräldrarna uppfyller kraven för hänvisning, se regler nedan. Vänligen observera även att det kan ta några dagar innan din kull är publicerad.

Har du valpar till salu kan du anmäla kullen tidigast 4 veckor före beräknad valpning. Kull kan ligga kvar t.o.m. det datum valparna är 10 veckor. Därefter kan man påanmäla annonsen en gång per månad fram till dess att den varit införd 6 månader. Hör uppfödaren inte av sig då kullen är 10 veckor tas annonsen bort.  Förmedlingen är en kostnadsfri tjänst för uppfödare som står med på uppfödarlistan. OBS! Ägaren ansvarar för att uppgifterna är aktuella, när valparna är födda (ange antal och kön) eller sålda så meddela webbmaster@cockerklubben.com
Löpande uppdateringar kring sålda valpar är inte möjligt.

OBS! Du ska alltså inte skicka in ett nytt formulär när valparna är födda.

RASBROSCHYR

Uppfödare kan erhålla klubbens rasbroschyrer att dela ut till sina valpköpare vid leverans. Ta kontakt via e-post till avel@cockerklubben.com
Ange namn, adress, postnr, postadress och antal.

REGLER FÖR HÄNVISNING

Samtliga resultat måste vara kända före parning!
För svenskregistrerade hundar kontrolleras resultatkraven nedan på SKK:s AvelsData. För utländsk registrerad hund skall hälso- och tävlingsresultat kunna visas upp ihop med intyg, där det framgår att hundens identitet är styrkt (chipmärkt eller örontatuerad).

Inga kombinationer får bryta mot SKK:s grundregler. 

Följande gäller båda föräldrarna (om inget annat anges)

HÄLSA

Samtliga resultat måste vara kända före parning, och kunna avläsas på SKK:s Avelsdata/Hunddata!

HD-status: Hundar med höftledsstatus A, B eller C får användas i avel, med rekommendationen att med C-hund ska föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället vara minst 100, d v s (index far + index mor)/2 > 100. Score högst 10 (KC/BVA), Excellent/Good (OFA). 
Ögonintyg: ej äldre än 2 år vid parningstillfället. Cockerklubbens ögonpolicy skall följas.
FN-status: DNA-testad Fri alternativt Hereditärt Fri (minst en av föräldrarna)

MERITER 

Utställnings- eller jaktmerit ska kunna avläsas på SKK:s Avelsdata/Hunddata.

Utställning: lägst Very Good. 
Kull efter förälder som diskvalificerats p.g.a. mentalitet förmedlas ej.
Jaktprov: lägst Godkänd Nybörjarprov B

ÖVRIGT
Inavelsgrad för kullen: Ej överstigande 6,25 % beräknat på 5-generationers fullständig stamtavla
Lägsta ålder för parning, tik: 18 månader 
Lägsta ålder för parning, hane: 12 månader (eftersom det krävs känt HD-resultat och röntgen inte kan ske före 1 års ålder med officiellt resultat)

Ta del av CSK:s avelsrekommendationer.