Vid styrelsemöte 21-09-16 beslutades att Årets Juniorcocker, Årets Veterancocker och Årets Utställningscocker ställs in under 2021.
Motivering: 
Då utställningarna inte har kommit igång förrän efter halva året och inte har varit möjliga för alla att deltaga på beroende av restriktioner och vaccinationer, men även av att tillgängligheten och begränsningar med deltagarantal till dem har varit starkt begränsade, känner styrelsen att det inte kan bli någon rättvisa att alla har kunnat deltaga under samma villkor. 
 
Samtliga övriga Årets cocker, inklusive viltspår, kommer utses under 2021 om det inkommer tillräckligt med resultat till kontaktpersonerna. Observera således att tidigare information om att viltspår inte skulle utses 2021 är upphävt. 
Resultat skickas till personer som du hittar på sidan för Kontakt
Lycka till!