Kallelse till årsmöte 2024

Välkomna till årsmöte för Cockerspanielklubben som är digitalt och äger rum den 17 mars kl 13.00. Handlingar till mötet publiceras löpande på den här sidan. Anmälan sker till sekreterare@cockerklubben.com och då får du uppgifter hur det går till med digitalt årsmöte.

Vänligen notera att valberedningen nu har fått nog förslag till ny styrelse.

Välkomna!

Kallelse till digitalt Årsmöte 19 mars 2023

NÄR: söndag 19 mars 2023 kl. 13.00

VAR: Digitalt, länk skickas efter att anmälan är gjord

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till det digitala mötet. Det är inte tillåtet att vara med genom hybridmöte dvs ett möte där vissa deltagare är närvarande fysiskt och andra deltar via länk (ett möte där närvaro erbjuds både i en möteslokal och via länk).

Obligatorisk anmälan sker till medlem@cockerklubben.com senast 12 mars.

När du anmält kommer du att få en länk till mötet samt en instruktion för hur mötet går till. Den skickas till den e-postadress du uppgav när du anmälde så det är viktigt att stavningen är korrekt.

Har du frågar kan du vända dig till medlem@cockerklubben.com

Årsmöteshandlingar publiceras senast en vecka innan årsmötet klubbens webbsida.

Varmt välkomna

Hälsar Styrelsen

Nya styrelseledamöter sökes

Valberedningen önskar förslag på nya styrelseledamöter då flera i årets styrelse kommer att lämna. Ta kontakt med valberedningen på epost val@cockerklubben.com eller tel Monia Nordenstam 073-824 67 15

Påminnelse!

Glöm inte att sista dag för att inkomma med motioner till årsmötet 2023 är i nästa vecka.
Motioner kan sändas in via såväl vanlig post som e-post. Om motionen sänds in via e-post måste dock originalet även skickas via vanlig post eller överlämnas personligen, motionen ska i dessa fall anses inkommen den dag e-postmeddelandet kom fram. Även digitalt signerade motioner accepteras numera enligt SKK. Tänk på att motioner som flera står bakom måste vara signerade av alla.

Styrelsen

Missa inte

Sista datum för att inkomma med motion inför årsmötet 2023 är den 30 november. Motioner ska skickas till sekreterare@cockerklubben.com