Stöd forskningsprojektet om juvertumörer

Juvertumörer hos Cocker spaniel – bidra till forskningen!

För närvarande är det ett pågående arbete som undersöker de genetiska riskfaktorerna för att utveckla juvertumörer hos Cocker spaniels. Cirka 200 hundar har genotypats för denna studie, men ännu fler hundar behövs för att få resultat som är trovärdiga. Det pågår fortfarande en insamling av blodprover från sådana hundar som har påverkats av juvertumörer när som helst i sitt liv. Dessutom finns en samling blodprover från intakta över 10 år gamla kontrolltikar, vilka inte har haft sjukdomen i något skede. Om du är ägare till en Cocker spaniel som passar in i någon av dessa kategorier och du vill bidra till forskning inom denna sjukdom titta här: https://www.slu.se/institutioner/husdjursgenetik/hundgenetikgruppen/blanketter-och-info/blanketter/

Om du har en hund med en juvertumör som du planerar att operera, finns det också en aktiv insamling av tumörvävnad. I dessa fall måste juvertumören vara av en viss storlek, så att små bitar av tumörvävnad kan tas, utan att kompromissa med den histopatologiska diagnosen och bedömningen av tumörmarginalen. För mer information om hur man bidrar till denna forskning, vänligen kontakt asa.karlsson@imbim.uu.se så skickar hon ett provtagningskit till din veterinär.

Har du frågor kring detta så kontakta CSKs avelskommitté avel@cockerklubben.com Läs mer om juvertumörer och forskningsprojeket på sidan Avel under fliken Övrigt. 

 

Ny policy om AON

Nytt från Avelskommittén:

Adult Onset Neurpathy (nervskada med start i vuxen ålder) – ny policy
AON är en autosomalt recessiv sjukdom (nervskada) som drabbar vissa äldre cockrar (vanligtvis vid 7-9 år ålder). Ett gentest har tagits fram av forskare i USA och möjlighet att testa erbjuds av laboratoriet OFA, Orthopedic Foundation for Animals. Se mer på deras hemsida, www.ofa.org

Det är Cockerklubbens uppfattning att, då testet ej är vetenskapligt publicerat (uppgift från personal på Laboklin 2017) och vi inte fått kännedom om av AON affekterade hundar i Sverige, i nuläget vi inte kan rekommendera uppfödare att DNA-testa för denna sjukdom. Det är således upp till varje uppfödare att själv avgöra om testet är relevant för den egna uppfödningen eller inte.

Cockerklubbens avelskommitté vill också påminna om SKK´s inställning i frågan om DNA-tester genom nedanstående citat:

”SKK/AK vill understryka vikten av att man som uppfödare och/eller hundägare noga utvärderar nyttan, tillförlitligheten och konsekvenserna av ett genetiskt test innan detta utförs. Ingen hund, eller annan levande varelse, är helt fri från sjukdomsanlag. Använd endast tester som är ordentligt validerade och för de sjukdomar som är av klinisk betydelse i rasen. Ogenomtänkt och utbredd användning av DNA-tester kan i värsta fall medföra negativa konsekvenser för rasens hälsa och avelsbas. Kontakta gärna avelsfunktionär i rasklubben om du känner dig osäker.”

CSK Avelskommitté 2019-08-14

Nya hem sökes

Just nu finns det tre cockers som söker nya hem på grund av omplacering. Är du intresserad av en vuxen hund så ta en titt HÄR

Cocker Sydväst

Vår avdelning Cocker Sydväst arrangerade utställning i Landskrona den 27 juli. 7 valpar och 32 vuxna bedömdes av domaren Lasse Nyman, kennel Paisley´s och som BIS ville han se Ch Backhills Living The Dream, ägare A Westher och som BIS-r Line Sam Good Looking, äg T Lundborg Zaar. Du kan ta del av hela resultatet HÄR!

 

Halvtid Årets Rallylydnadscocker

Listan för Årets Rallydlydnadscocker 2019 är uppdaterad med inskickade resultat per den 30 juni och du kan se listan HÄR. Men visst är ni fler som tävlar i rallylydnad med din cocker – glöm inte att skicka in resultat löpande! Under Kontakt ser du var de ska skickas. Välkommen med bidrag!

 

Inbjudan Club Show 2019

Varmt välkomna till 2019 års Club Show som äger rum i Eskilstuna den 28 semtember! Anmälan är nu öppen så anmäl redan nu för att vi ska kunna slå rekord tillsammans! Mer info, presentation av de spännande domarna samt anmälan hittar du genom att klicka HÄR!

 

Pin It on Pinterest