Nyhet – Styrelseinformation

Från och med 17/6 2021 har ändring skett då Cockerklubben fått direktiv från SKK om att protokoll ej ska publiceras på hemsidan. I fall publicering ska ske måste informationen i protokollet begränsas vad gäller namn, platser, datum mm. Beslut togs på styrelsemöte att fortsättningsvis ska istället ett dokument kallat ”Styrelseinformation” publiceras. Dokumentet ska innehålla ren information av vikt som berör medlemmarna och skickas till styrelsens medlemmar för godkännande innan publicering på hemsidan. Beslutades att medlem som önskar att erhålla protokoll först måste kontakta sekreteraren skriftligen samt betala en administrativ avgift. Du hittar Styrelseinformationen HÄR.

 

Ny styrelse 2021

Vid årsmötet valdes en ny styrelse för 2021. Vi hälsar nya och tidigare ledamöter välkomna!

Till ordförande valdes Henrik Johansson, du kan se övriga namn under Kontakt.

Styrelsen kommer att presenteras närmare senare.

 

Kallelse till digitalt årsmöte 2021

Samtliga medlemmar kallas härmed till Cockerklubbens årsmöte den 13 juni 2021 klockan 18.00

Mötet genomförs på distans som ”digitalt årsmöte”, och sker via videokonferens i Zoom med stöd av mötesverktyget VoteIT. Du kan läsa mer om mötesformen i dokumenten ”instruktion för mötesdeltagare” samt ”arbetsordning” som du också kan ladda ner HÄR. 

För dig som känner dig osäker på Zoom eller vill testa att utrustning för ljud och bild fungerar inför mötet kommer ett träningsmöte att arrangeras på lördag den 12 juni kl. 10:00. OBS ändrad tid!

Förhandsanmälan om deltagande i årsmötet är obligatorisk, och ska göras senast den 10 juni kl. 24.00 via den här sidan.

SKK har sedan tidigare meddelat en generell dispens för klubbar att kräva förhandsanmälan till digitala årsmöten under 2021.

Rätt att delta och rösta i mötet tillkommer de medlemmar som haft ett gällande medlemskap den 31 maj såväl som vid tidpunkten för mötet, och som har anmält sitt deltagande via länken ovan.

Välkomna att delta på årsmötet!

Styrelsen

Utan styrelse ingen Cockerspanielklubb

Information från styrelsen till alla medlemmar och lokalavdelningar: 

Cockerspanielklubben har hamnat i ett läge då vi behöver representanter till styrelsen för kommande verksamhetsår. Fyra ledamöter har valt att inte ställa upp för fortsatta uppdrag i styrelsen. De fyra ledamöterna som söks är; ordförande, kassör och två ordinarie ledamöter. Dessutom behövs två suppleanter.

Det är svårt att hitta personer som vill ställa upp i klubbens styrelsearbete och vi ber nu er om hjälp att hitta personer som skulle kunna tänka sig att arbeta i styrelsen. Styrelsearbetet är ideellt. Som styrelseledamot ingår man även i en av klubbens kommittéer.

Cockerspanielklubbens fortlevnad är helt avhängigt en styrelse. Känner du dig manad att ta dig an en post i styrelsen eller vet någon som kan tänkas vara intresserad behöver vi veta det.

Eftersom årsmötet är planerat till den 13/6 2021 behöver vår valberedning få in förslag på ledamöter till styrelsen snarast, dock senast 25/5 2021 för förberedelse inför årsmötet. Du kan kontakta valberedningen via epost på val@cockerklubben.com Vill du ringa hittar du telefonnummer under Kontakt.

Styrelsen

Cockerklubbens Hedersmedlemmar

Låt oss presentera Cockerklubbens hedersmedlemmar. Det är en utmärkelse som tilldelas av styrelsen till personer som gjort ett förtjänstfullt arbete i klubben eller inom rasen. Klicka HÄR för att se vilka de är.

Motioner

Motioner är något annat än motion men det är dags att bli aktiv och fundera över om du vill lägga fram motioner till årsmötet 2021. Dessa ska skickas till sekreterare@cockerklubben.com senast den 30 november, se klubbens stadgar. Välkommen med dina förslag! 

 

Ny styrelse 2020

Försenat på grund av coronapandemin men den 29 juni kunde Cockerklubbens årsmöte för 2020 avhållas. Protokoll och presentation av den nya styrelsen kommer senare men personernas namn och kontaktuppgifter finns nu under Kontakt.