Under 2020 ökade antalet medlemmar med 129 och vi är nu sammanlagt 912 medlemmar i klubben! Alla avdelningar ökade sitt medlemsantal: Avdelning Sydvästra ökade sitt medlemsantal med 14 medlemmar till 106, Uppland med 12 medlemmar till 82, Värmland med 8 medlemmar till 78, Västerbotten ökade med 1 medlem till 45, Sydöstra avdelningen med 11 medlemmar till 66, Västra med 9 medlemmar 180 och slutligen Stockholm som ökade medlemsantalet med 64 till 345 medlemmar. Under 2020 har klubben även fått 2 utlandsmedlemmar.
 
Det är lika glädjande att så många nya cockerägare väljer att bli medlemmar som att gamla medlemmar förlänger sitt medlemskap i klubben. Vi hoppas på en positiv utveckling under 2021.
Hälsningar Maria Terning, medlemsansvarig CSK