Vi har nu facebookgrupp för våra jaktintresserade medlemmar där vi alla ska dela med oss om träningstips, träningstillfällen och kurser mm. Vi ska också försöka hitta varandra för att kunna träna tillsammans.

Gruppen är privat och du måste svara på några frågor för att få vara med. Bland annat uppge medlemsnummer i CSK. Här hittar du gruppen https://www.facebook.com/groups/3310554915909057/

Välkommen!