Nu finns statistik från Folksam, IF, Sveland och Agria inhämtat av AK 2019. Statistiken rör de tio vanligast ersatta skadorna/sjukdomarna. Folksam, If och Svelands statistik är från 2018, Agrias från 2017 eftersom Agria ligger ett år efter med att ge ut sin omfattande ”Breed profile” och är det enda bolag där statistiken hämtas via SKK. Du kan ta del av dokumentet  på sidan Avel, lite längre ner på fliken RAS.