OBS uppdaterad info: Behövs medlemsnummer i Cockerklubben för anmälan till Clubshow? Det behövs inte, på raden för medlemsnummer skriver du “0000” (fyra nollor). Då kommer det upp en dialogruta som meddelar att SKK inte kan göra medlemskontroll. Väl inloggad fortsätter du som vanligt. Genom stt skriva in medlemsnummer i SKK kommer namn- och adressuppgifter per automatik. 

Anmälningslänk till SKK Internetanmälan HÄR!