Det har blivit en viss uppståndelse kring beskedet att man ska skicka in resultaten för Årets Cocker. Årsmötet beslutade förvisso om att styrelsen skulle utse en person som skötte detta utan inskickade resultat. Vi följde inte upp detta beslut på ett bra sätt och det blev missförstånd, något som jag får ta på mig. Beskedet att skicka in resultaten har dock hörsammats av många. Vi (styrelsen) kommer dock också att själva sammanställa resultaten och beräknar att ha en färdig lista strax efter nyår. Vi får ett gott stöd av Britta Dafgård. Från och 2019 ska dock sammanräkningen ske efter årsmötesbeslutet.
I anslutning till detta besked vill jag än en gång passa på att puffa för förslaget om förändrad poängberäkning. Alla synpunkter på detta förslag välkomnas.
Lennart Ståhle, ordförande