Eftersom man under pandemin har kunnat genomföra viltspårprov har viltspårskommittén fått frågan om vi ska ha lista för årets viltspårcocker 2021. Viltspårskommittén har beslutat att inte ha lista för Årets viltspårcocker 2021. Detta utifrån att det finns ett fastställt regelverk kring hur 13 hundar kan kvala in till Klubbmästerskapet vilket bland annat baseras på placeringar för Årets viltspårcocker. För mer information se under viltspår och viltspår KM.

Utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner och om inget oförutsett inträffar är planeringen att Klubbmästerskapet ska kunna genomföras igen 2022. Så nu ser vi framåt, ut i skogen och träna viltspår så hoppas vi kunna ses 2022!