Sista datum för att inkomma med motion inför årsmötet 2023 är den 30 november. Motioner ska skickas till sekreterare@cockerklubben.com