Motioner är något annat än motion men det är dags att bli aktiv och fundera över om du vill lägga fram motioner till årsmötet 2022. Dessa ska skickas till sekreterare@cockerklubben.com senast den 30 november, se klubbens stadgar. Välkommen med dina förslag!