Du som enskild person har möjlighet att nominera någon annan till att få Svenska Kennelklubbens utmärkelser Hamiltonplaketten eller Förtjänsttecken. Det är vi som rasklubb som skickar in nomineringarna så önskar du föreslå personer så ska ditt förslag skickas till sekreterare@cockerklubben.com och vara oss tillhanda senast den 6 oktober.

 

Hamiltonplaketten:

Enligt statuterna för Svenska Kennelklubbens Hamiltonplakett “kan plaketten tilldelas den som genom framgångsrikt arbete gagnat hundafveln och härigenom i hög grad främjar klubbens syften”. 

För att komma i fråga för Hamiltonplaketten ska mottagaren ha varit aktiv uppfödare under minst 10 år av aktuell ras. Bruks- och jakthundraser ska vara både prov- och exteriörmeriterade. Tyngdpunkten på provmeriterna ska ligga på rasspecifika prov. Hamiltonplaketten kan också delas ut till en person som på annat sätt gjort en utomordentlig insats för hundaveln.

Läs fullständiga kriterier HÄR.

Förtjänsttecken:

Statuterna för Svenska Kennelklubbens förtjänsttecken anger att detta är avsett att ”utdelas såsom erkänsla för gjorda insatser till verksamhet främjande av SKK:s syften.” Mottagaren av förtjänsttecknet ska ha varit verksam inom organisationen i minst 10 år. Personen bör företrädesvis ha varit aktiv inom ett brett område i flera klubbar. Klicka HÄR för att ladda ner blanketten som du ska använda för ditt förslag..