Inför 2023 års årsmöte lades en motion som röstades igenom om ändring av poängberäkräkning för Årets Cocker Utställning, Årets Junior och Årets Veteran. Från den 1 januari gäller därmed att poängen för lokalavdelningarnas utställningar ger andra poäng än för de officiella. Du kan se poängskalorna under resp gren på den HÄR sidan.