Nytt från Avelskommittén:

Adult Onset Neurpathy (nervskada med start i vuxen ålder) – ny policy
AON är en autosomalt recessiv sjukdom (nervskada) som drabbar vissa äldre cockrar (vanligtvis vid 7-9 år ålder). Ett gentest har tagits fram av forskare i USA och möjlighet att testa erbjuds av laboratoriet OFA, Orthopedic Foundation for Animals. Se mer på deras hemsida, www.ofa.org

Det är Cockerklubbens uppfattning att, då testet ej är vetenskapligt publicerat (uppgift från personal på Laboklin 2017) och vi inte fått kännedom om av AON affekterade hundar i Sverige, i nuläget vi inte kan rekommendera uppfödare att DNA-testa för denna sjukdom. Det är således upp till varje uppfödare att själv avgöra om testet är relevant för den egna uppfödningen eller inte.

Cockerklubbens avelskommitté vill också påminna om SKK´s inställning i frågan om DNA-tester genom nedanstående citat:

”SKK/AK vill understryka vikten av att man som uppfödare och/eller hundägare noga utvärderar nyttan, tillförlitligheten och konsekvenserna av ett genetiskt test innan detta utförs. Ingen hund, eller annan levande varelse, är helt fri från sjukdomsanlag. Använd endast tester som är ordentligt validerade och för de sjukdomar som är av klinisk betydelse i rasen. Ogenomtänkt och utbredd användning av DNA-tester kan i värsta fall medföra negativa konsekvenser för rasens hälsa och avelsbas. Kontakta gärna avelsfunktionär i rasklubben om du känner dig osäker.”

CSK Avelskommitté 2019-08-14