Goda nyheter för uppfödare!
SKK godkänner nu flera laboratorier för prcd-PRA test. På grund av att att Optigen blivit uppköpt av Mars Petcare kommer nu fler laboratorier att godkännas av SKK. Optigen kommer inte heller längre att erbjuda test för prcd-PRA.
 
Numera godkända laboratorier är:
 

–          Antagene (https://www.antagene.com/en)

–          Laboklin (https://shop.labogen.com/en/order-genetic-test/dog/)

–          Genomia (https://www.genomia.cz/en/test/pra-prcd/)

 
Genoscoper, ett finskt laboratorium, genomför också prcd-PRA tester men som en del i en större panel av tester (myDogDNA). Av den orsaken är inte Genoscoper listat på SKK för prcd-PRA. SKK´s rekommendation är att man endast testar för relevanta sjukdomar i rasen och inte använder sig av paneltestet. . SKK godkänner dock Genoscopers prcd-PRA test för central registrering.
 
Informationen om testerna är uppdaterad på SKK (https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/dna-tester/olika-tester/Prcd-PRA/)
 
Avslutningsvis önskar vi alla en trevlig Valborg!