Den 1 januari 2022 införde vi nya regler för uppfödarlistan och det är nu GRATIS att stå med på klubbens uppfödarlista. Nuvarande lista ligger kvar tills uppfödaren själv väljer att ta bort sig eller inte betalar sin medlemsavgift. Uppfödarlistan kollas mot medlemslistan varje månad.