Ordföranden, Tord Lundborg Zaar, skriver om flera nyheter på sidan Ordförandens Sida. Läs t ex om vi ska ha en webbtidning, om ändring i raskompendiet, om medlemsvärvningskampanj, ny aveslpolicy för AON och mycket mer!