Glöm inte att sista dag för att inkomma med motioner till årsmötet 2023 är i nästa vecka.
Motioner kan sändas in via såväl vanlig post som e-post. Om motionen sänds in via e-post måste dock originalet även skickas via vanlig post eller överlämnas personligen, motionen ska i dessa fall anses inkommen den dag e-postmeddelandet kom fram. Även digitalt signerade motioner accepteras numera enligt SKK. Tänk på att motioner som flera står bakom måste vara signerade av alla.

Styrelsen