PM för Club Show kommer att skickas ut under måndag och tisdag den 24-25/9 till alla anmälda men hittas också på denna sida!