Skriv under uppropet mot hundsmuggling och massimport!

Under det senaste året har det skett en markant ökning av antalet hundar som smugglas in i Sverige vilket har uppmärksammats i media. Dessa, oftast valpar, och deras mödrar kommer många gånger från valpfabriker där hundarna lever under svåra förhållanden. De smugglas in med falska papper och det finns stor risk att de tar in sjukdomar som kan smitta såväl hundar som människor. Svenska Kennelklubben tar nu krafttag mot detta och har startat ett upprop för att påverka politiker att vidta åtgärder som sätter stopp för hundsmugglingen och massimport.

Du kan läsa mer om kampanjen här https://skk.se/?newsitem=177971 och det viktigaste är att du på den sidan också SKRIVER UNDER UPPROPET.

Tack!