Information från styrelsen till alla medlemmar och lokalavdelningar: 

Cockerspanielklubben har hamnat i ett läge då vi behöver representanter till styrelsen för kommande verksamhetsår. Fyra ledamöter har valt att inte ställa upp för fortsatta uppdrag i styrelsen. De fyra ledamöterna som söks är; ordförande, kassör och två ordinarie ledamöter. Dessutom behövs två suppleanter.

Det är svårt att hitta personer som vill ställa upp i klubbens styrelsearbete och vi ber nu er om hjälp att hitta personer som skulle kunna tänka sig att arbeta i styrelsen. Styrelsearbetet är ideellt. Som styrelseledamot ingår man även i en av klubbens kommittéer.

Cockerspanielklubbens fortlevnad är helt avhängigt en styrelse. Känner du dig manad att ta dig an en post i styrelsen eller vet någon som kan tänkas vara intresserad behöver vi veta det.

Eftersom årsmötet är planerat till den 13/6 2021 behöver vår valberedning få in förslag på ledamöter till styrelsen snarast, dock senast 25/5 2021 för förberedelse inför årsmötet. Du kan kontakta valberedningen via epost på val@cockerklubben.com Vill du ringa hittar du telefonnummer under Kontakt.

Styrelsen