Vi vill att så många som möjligt ska kunna deltaga på aktiviteter men eftersom många har långt till sin lokalavdelning vill vi pröva att starta aktivitetsgrupper över hela landet där det inte finns någon avdelning.

 • Gå ihop några medlemmar där en utses till kontaktperson.
 • Diskutera aktiviteten med samordnaren, se e-post nedan.
 • Starta en Facebookgrupp och bjud in till aktiviteten.
 • Skicka in förslaget tillsammans med en budget för godkännande.
 • Motpresentation 1:
  Ni meddelar webbmaster på webbmaster@cockerklubben.com om ert inlägg på facebook som lägger ut er aktivitet på Cockerklubbens officiella Facebook och på hemsidan
 • Motprestation 2:
  Ni skickar ett antal bilder + skriver några rader till redaktören för Cockerklubbens tidning:
  tidning@cockerklubben.com.
  OBS Där det finns en lokalavdelning:
  Västerbotten, Värmland, Uppland och Stockholm,
  kontakta dem direkt med förslag på aktiviteter, se mailadress på vår hemsida
  www.cockerklubben.com
  WIN WIN!
  Vi får fart på aktiviteter i hela landet, förhoppningsvis nya medlemmar och vi får härliga reportage i vår tidning!
  Mer information får ni av samordnaren:
  Aktiva Cockrar: aktivacockrar@cockerklubben.com