På grund av felaktigheter i medlemslistan har tyvärr ca 80 medlemmar ej fått senaste numret av Cockertidningen. Vi beklagar verkligen det inträffade och arbetar på att lösa situationen. 

Med anledning av diverse kommentarer och inlägg på olika forum vill vi även klargöra vem som är berättigad att få tidningen. För nummer 4/21 gäller att man ska ha löst medlemskap senast 2021-11-30. Har man blivit medlem efter detta datum får man sitt första nummer av tidningen i mars 2022, dvs nr 1/22. Skulle man gärna vilja ha nr 4/21 kan detta beställas till en kostnad av 20 kr+48 kr i porto (totalt 68 kr). Se mer här