Det justerade årsmötesprotokollet 2019 finns nu inlagt och kan läsas HÄR.

Observera att samtliga protokoll som finns på hemsidan finns justerade i original hos klubben även om underskrifter saknas i dokumenten här.