Protokoll från årsmötet 2022 finns nu upplagt, du hittar det här. Kontaktsidan kommer att uppdateras när det konstituerande protokollet är klart.