Ordförande Lennart Ståhle har besökt Stockholms Hundmässa. Det och om vad som är på gång inom klubben samt nytt från styrelsen skriver han om på Ordförandens Sida. Avslutningsvis önskar han alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År och i det instämmer vi alla som på något sätt representerar Cockerklubben! Tack för i år.