Samtliga medlemmar kallas härmed till Cockerklubbens årsmöte den 13 juni 2021 klockan 18.00

Mötet genomförs på distans som ”digitalt årsmöte”, och sker via videokonferens i Zoom med stöd av mötesverktyget VoteIT. Du kan läsa mer om mötesformen i dokumenten ”instruktion för mötesdeltagare” samt ”arbetsordning” som du också kan ladda ner HÄR. 

För dig som känner dig osäker på Zoom eller vill testa att utrustning för ljud och bild fungerar inför mötet kommer ett träningsmöte att arrangeras på lördag den 12 juni kl. 10:00. OBS ändrad tid!

Förhandsanmälan om deltagande i årsmötet är obligatorisk, och ska göras senast den 10 juni kl. 24.00 via den här sidan.

SKK har sedan tidigare meddelat en generell dispens för klubbar att kräva förhandsanmälan till digitala årsmöten under 2021.

Rätt att delta och rösta i mötet tillkommer de medlemmar som haft ett gällande medlemskap den 31 maj såväl som vid tidpunkten för mötet, och som har anmält sitt deltagande via länken ovan.

Välkomna att delta på årsmötet!

Styrelsen