Lena Landberg har skickat in några rader och foton från CSK:s årsmöte – tack Lena! 

Hon skriver att Per Jensen föreläste om Den missförstådda hunden. Dryga 20 personer kom till föreläsningen som gav en del att fundera på och en och annan aha-upplevelse. En kunnig engagerad föreläsare och tiden gick fort.

Bodil Lignell och Madelene Ljungkvist tackades för sitt arbete i jakt- respektive utställningskommitten.

Dagens årsmötesordförande Bo Edoff tackades för sin insats.