Cockerklubben/AKs första Nyhetsbrev till uppfödarna är nu utskickat, vi hoppas på god respons!
De uppfödare på som finns på vår uppfödarlista som inte erhållit Nyhetsbrevet, kolla era e-postadresser så att de stämmer med de som står på listan då det är den vi  använder oss av. Du hittar listan här.
Avelskommittén