Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) gälla som lag inom samtliga medlemsländer i EU. Den handlar om hur dina personuppgifter hanteras och vi vill informera dig om Cockerklubbens policy. Du kan läsa policyn i sin helhet HÄR men i korthet så innebär det att vi lagrar dina medlemsuppgifter hos oss så länge du är medlem. Vi lämnar inte ut uppgifterna till tredje part. När du anmäler till våra arrangemang eller till valpförmedlingen lagras uppgifterna så länge de är nödvändiga för genomförandet, därefter raderas de. Har du några frågor kring detta så är du välkommen att kontaka ordföranden.